Kelionės planavimas:
Važiavimas realiu laiku:
Pildymas internetu
Mobilioji Švieslentė
Užsisakyk Parkavimą
Parkavimo leidimo galiojimo tikrinimas
Klientų aptarnavimo linija
8 800 12344
Kasos darbo laikas
I-IV 8:00 - 19:00
V 8:00 - 18:00

Olštyno eismo valdymo centras

                      Žinia, Klaipėdos miestas ruošiasi įdiegti modernią šviesoforų valdymo sistemą, kuri tikro laiko režimu reaguotų į eismo pokyčius miesto gatvėse. Panašu, kad kaip ir kitur pasaulyje, tokią sistemą pas mus administruos viešojo transporto organizatoriai – „Klaipėdos keleivinis transportas“. Todėl pastaraisiais metais stropiai nagrinėjame tokių sistemų įdiegimo ir veikimo ypatybes. Esame nuodugniai susipažinę su Vilniaus ir Talino eismo valdymo centrų darbu.

                      Tačiau – tai yra sostinės ir didmiesčiai. Daugiau gyventojų, daugiau spūsčių; tos problemos ten rūpi ne tik savivaldai, bet ir nacionalinei valdžiai. Tuo tarpu mums svarbu buvo taip pat ir sužinoti, kaip eismą valdo Klaipėdos dydžio miestas, neturintis šalies valdžios paramos, priverstas išsitekti kukliuose finansiniuose rėmuose.

                      Lapkričio pabaigoje „Klaipėdos keleivinio transporto“ specialistai dviem dienom buvo nuvykę pas kolegas kaimynystėje, Lenkijoje, Olštyne, kur nuodugniai susipažino su Klaipėdos dydžio miestui pritaikyta eismo valdymo sistema.

Lenkijos mieste  viešojo ir viso kito transporto valdymo centras yra toje pačioje patalpoje (skiria tik pertvara). Taip šiame mieste užtikrinamas viešojo transporto prioritetas eisme. To, deja, nėra Vilniaus mieste, ir tai stipriai neigiamai atsiliepia sostinės viešojo transporto maršrutiniam greičiui. Palyginimui galime pasakyti, kad net turėdamas transporto valdymo sistemą Vilniaus miestas dabar gerokai atsilieka nuo Klaipėdos vidutiniu viešojo transporto maršrutiniu greičiu – ir, tuo pačiu, patrauklumu keleiviui.

                      Klaipėdos miestas dar ne kitais metais tokią sistemą įdiegs. Tačiau mums svarbu jau dabar mokytis iš sėkmingų pavyzdžių, kad žinotume, kokių sprendimų reikia, ir kaip su tokia sistema dirbti.

 

Foto: Miesto eismo valdymo centras Olštyne. Ne piko metas, todėl dirba tik trys operatoriai.

 

Komentarai (0)