Kelionės planavimas:
Važiavimas realiu laiku:
Pildymas internetu
Mobilioji Švieslentė
Užsisakyk Parkavimą
Parkavimo leidimo galiojimo tikrinimas
Klientų aptarnavimo linija
8 800 12344
Kasos darbo laikas
I-IV 8:00 - 19:00
V 8:00 - 18:00

Supaprastintų pirkimų žurnalas

                                                                                                                                                               PATVIRTINTA

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“                                            direktoriaus  2013-12-23

įsakymu Nr. V1-98

 

VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“

2018 METŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS

 

 

Eil. Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Pirkimo objekto kodas/kategorija pagal BVPŽ

Tiekėjo

pavadinimas

Sutarties sudarymo data

 

Kiekis

(vnt.)

Pirkimo būdas

1

2

3

4

5

6

7

1

Dienraščio "Vakarų ekspresas" prenumerata 2018 metams

22200000-2

UAB „Vakarų ekspresas“

2018-01-08

3 egz.

Žodinė apklausa

2

Informacinių laidų "Dangės skveras" rengimas ir transliavimas vykdytojo valdomoje radijo stotyje (20 val. radijo eterio laiko)

79341500-1

UAB "Reklamos gama"

2018-01-10

---

Žodinė apklausa

3

Reklaminio/informacinio pobūdžio straipsnių spausdinimo dienraščio tekstiniuose ir skelbimų puslapiuose bei talpinimo internetinėje svetainėje paslaugos

79824000-6

79341000-6

UAB „Klaipėdos dienraštis“

2018-01-26

---

Apklausa raštu

4

Reklaminio/informacinio pobūdžio straipsnių spausdinimo dienraščio tekstiniuose ir skelbimų puslapiuose bei talpinimo internetinėje svetainėje paslaugos

79824000-6

79341000-6

UAB „Vakarų ekspresas“

2018-01-26

---

Apklausa raštu